Bảo hiểm sức khỏe

BẢO VIỆT INTERCARE - Sp BHSK cao cấp, phi nhân thọ

 • Chương trình BH
  Select // Essential // Classic // Gold //Diamond
 • QL nội trú/năm
  1,05 tỷ // 2,1 tỷ // 4,2 tỷ // 5,25 tỷ // 10,5 tỷ
 • QL giường/ngày
  Chi phí nằm viện /ngày: 4,2tr // 6,3tr // 10,5tr // 16,8tr // 21tr
 • Sinh mạng
  1,1 tỷ // 2,2 tỷ // 4,4 tỷ // 5,5 tỷ // 6,6 tỷ
 • Tai nạn cá nhân
  2,2 tỷ // 4,4 tỷ // 6,6 tỷ // 8,8 tỷ // 11 tỷ

Quyền lợi tùy chọn thêm

Thai sản ; Điều trị Ngoại trú ; Nha Khoa; Tai nạn cá nhân ; Sinh mạng, BH hỗ trợ du học sinh

BẢO VIỆT AN GIA - Sp BHSK phi nhân thọ

 • Chương trình BH
  Đồng // Bạc // Vàng // Bạch kim // Kim Cương
 • QL nội trú/năm
  93,8tr //137,6tr // 230tr // 342tr // 454tr
 • QL giường/ngày
  Chi phí nằm viện /ngày: 2tr // 3tr // 5tr // 7,5tr // 10tr
 • Sinh mạng
  1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ
 • Tai nạn cá nhân
  1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ

Quyền lợi tùy chọn thêm

Thai sản ; Điều trị Ngoại trú ; Nha Khoa; Tai nạn cá nhân ; Sinh mạng

BẢO VIỆT TÂM AN- Sp BHSK phi nhân thọ, độc quyền cho kênh Nhân thọ

 • Chương trình BH
  Phúc // Lộc // Thọ
 • QL nội trú/năm
  193,8tr // 430tr // 842tr
 • QL giường/ngày
  Chi phí nằm viện /ngày: 2tr // 5tr // 7,5tr
 • Sinh mạng
  Do tai nạn:100tr /vụ; 200tr/vụ ; 500tr/vụ
 • Tai nạn cá nhân

Quyền lợi tùy chọn thêm

BH Sinh mạng do tai nạn

HÀNH TRANG VUI KHỎE- sp bổ trợ, BHSK mua kèm BHNT

 • Chương trình BH
  Cơ bản // Nâng cao // Toàn diện //Hoàn hảo
 • QL nội trú/năm
  100tr // 200tr // 400tr // 1 tỷ
 • QL giường/ngày
  600n // 1,25tr // 2tr // 6tr
 • Sinh mạng
  X
 • Tai nạn cá nhân
  X

Quyền lợi tùy chọn thêm

Điều trị Ngoại trú ; Nha Khoa; Thai Sản(chỉ dành cho gói Hoàn hảo)

SỐNG KHỎE MỖI NGÀY- sp bổ trợ, BHSK mua kèm BHNT

 • Chương trình BH
  Bạc // TiTan // Vàng // Bạch kim // Kim Cương
 • QL nội trú/năm
  125tr // 250tr // 500tr // 1 tỷ // 2 tỷ
 • QL giường/ngày
  750n // 1,5 tr // 2,5tr // 5tr // 10tr. Phòng đbiet: theo cp thực tế
 • Sinh mạng
  X
 • Tai nạn cá nhân
  X

Quyền lợi tùy chọn thêm

Điều trị Ngoại trú ; Nha Khoa; (riêng QL Thai sản nằm ngay trong QL nội trú)

Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE - BHSK Phi nhân thọ

 • Chương trình BH
  Bạc // TiTan // Vàng // Bạch kim // Kim Cương
 • QL nội trú/năm
  25tr // 50tr // 125tr // 250tr // 400tr
 • QL giường/ngày
  Chi phí nằm viện /ngày: 1,25tr // 2,5tr // 6,25tr // 12,5tr // 20tr
 • Sinh mạng
  100tr // 200tr //500tr // 1 tỷ // 2tyr
 • Tai nạn cá nhân
  10tr // 20tr // 50tr // 100tr // 200tr

Quyền lợi tùy chọn thêm

Thai sản ; Điều trị Ngoại trú ; Nha Khoa; Trợ cấp nằm viện do Tai nạn

BHSK TOÀN DIỆN 24/7 PJICO- BHSK Phi nhân thọ

 • Chương trình BH
  TIÊU CHUẨN 2, TIÊU CHUẨN 1 /// NÂNG CAO2, NÂNG CAO 1 /// CAO CẤP 2, CAO CẤP 1
 • QL nội trú/năm
  80tr , 100tr /// 150tr , 200tr /// 250tr, 500tr
 • QL giường/ngày
  Chi phí nằm viện /ngày: 3,2tr // 4tr // 6tr // 8tr // 10tr // 20tr
 • Sinh mạng
 • Tai nạn cá nhân

Quyền lợi tùy chọn thêm

Thai sản // Tử vong& TT TBVV do TN// Tử vong do bệnh// Điều trị ngoại trú// Nha khoa
×

Tiêu đề

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

Đi tiếp
Thông báo

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

Liên hệ