Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE - BHSK Phi nhân thọ

 • Độ tuổi tham gia
  60 ngày- 65 tuổi
 • Thời gian chờ
 • Bệnh thông thường
  30 ngày
 • Bệnh đặc biệt có sẵn
  365 ngày
 • Thai sản
  Chờ 270 ngày (chi trả 50%/50%) ; chờ 365 ngày (chi trả 70/30 bệnh viên tư, chi trả 100% bệnh viện công)
 • Biến chứng thai sản
  90 ngày
 • Tử vong do bệnh
  90 ngày

 

×

Tiêu đề

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

Đi tiếp
Thông báo

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

Liên hệ