BẢO VIỆT TÂM AN- Sp BHSK phi nhân thọ, độc quyền cho kênh Nhân thọ

 • Độ tuổi tham gia
  15 ngày - 63 tuổi; dưới 18t phải mua kèm bố mẹ ; dưới 3 tuổi phải đồng chi trả 30%
 • Thời gian chờ
 • Bệnh thông thường
  30 ngày
 • Bệnh đặc biệt có sẵn
 • Thai sản
 • Biến chứng thai sản
 • Tử vong do bệnh

BẢO VIỆT INTERCARE - Sp BHSK cao cấp, phi nhân thọ

 • Chương trình BH
  Select // Essential // Classic // Gold //Diamond
 • QL nội trú/năm
  1,05 tỷ // 2,1 tỷ // 4,2 tỷ // 5,25 tỷ // 10,5 tỷ
 • QL giường/ngày
  Chi phí nằm viện /ngày: 4,2tr // 6,3tr // 10,5tr // 16,8tr // 21tr
 • Sinh mạng
  1,1 tỷ // 2,2 tỷ // 4,4 tỷ // 5,5 tỷ // 6,6 tỷ
 • Tai nạn cá nhân
  2,2 tỷ // 4,4 tỷ // 6,6 tỷ // 8,8 tỷ // 11 tỷ

Quyền lợi tùy chọn thêm

Thai sản ; Điều trị Ngoại trú ; Nha Khoa; Tai nạn cá nhân ; Sinh mạng, BH hỗ trợ du học sinh

BẢO VIỆT AN GIA - Sp BHSK phi nhân thọ

 • Chương trình BH
  Đồng // Bạc // Vàng // Bạch kim // Kim Cương
 • QL nội trú/năm
  93,8tr //137,6tr // 230tr // 342tr // 454tr
 • QL giường/ngày
  Chi phí nằm viện /ngày: 2tr // 3tr // 5tr // 7,5tr // 10tr
 • Sinh mạng
  1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ
 • Tai nạn cá nhân
  1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ //1 tỷ

Quyền lợi tùy chọn thêm

Thai sản ; Điều trị Ngoại trú ; Nha Khoa; Tai nạn cá nhân ; Sinh mạng

 

×

Tiêu đề

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

Đi tiếp
Thông báo

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

Liên hệ