HÀNH TRANG VUI KHỎE- sp bổ trợ, BHSK mua kèm BHNT

 • Độ tuổi tham gia
  1 tháng - 65 tuổi
 • Thời gian chờ
 • Bệnh thông thường
  30 ngày
 • Bệnh đặc biệt có sẵn
  90 ngày (gồm cả bệnh ung thư ); đtri bảo tồn răng 180n, đtri phục hình răng 365n
 • Thai sản
  270 ngày
 • Biến chứng thai sản
  270 ngày
 • Tử vong do bệnh

 

×

Tiêu đề

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

Đi tiếp
Thông báo

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

Liên hệ