ĐẠI GIA AN PHÚC

 • Mức phí tối thiểu
  Tính theo STBH min=1tỷ
 • Độ tuổi tham gia
  0-60 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng
  70 tuổi- tuổi tham gia
 • Thời hạn đóng phí
  70t - tuổi tham gia
 • Định kỳ đóng phí
  tháng/quý/năm
 • Đặc điểm phí
  Phí rất rẻ ./. không tích lũy.

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

Các công ty BHNT top đầu

AN THỊNH ĐẦU TƯ

 • Thời hạn hợp đồng
  trọn đời, đến 99 tuổi
 • Thời hạn đóng phí
  Linh hoạt hoặc = THHĐ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

+ Chăm sóc sức khỏe + Trợ cấp y tế

+ Bệnh hiểm nghèo + Miễn đóng phí

+ Tử vong/Thương tật do Tai nạn

HƯNG NGHIỆP HƯU TRÍ

 • Thời hạn hợp đồng
  từ khi tham gia đến khi nhận kỳ hưu cuối.
 • Thời hạn đóng phí
  Từ khi tham gia đến tuổi hưu. nhận QL hưu trí đầu tiên

Giải pháp gia tăng bảo vệ

+ Chăm sóc sức khỏe + Trợ cấp y tế

+ Bệnh hiểm nghèo + Miễn đóng phí

+ Tử vong/Thương tật do Tai nạn

AN NHÀN HƯU TRÍ

 • Thời hạn hợp đồng
  từ khi tham gia đến hết kỳ nhận hưu cuối cùng
 • Thời hạn đóng phí
  Từ khi tham gia đến kỳ bắt đầu nghỉ hưu

Giải pháp gia tăng bảo vệ

+ Chăm sóc sức khỏe + Trợ cấp y tế

+ Bệnh hiểm nghèo + Miễn đóng phí

+ Tử vong/Thương tật do Tai nạn

 

Liên hệ
×

Tiêu đề

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

Đi tiếp
Thông báo

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

Liên hệ