PRU AN TÂM TRỌN ĐỜI

 • Mức phí tối thiểu
  NĐBH:trên 15tuoi (8triệu), dưới 15tuoi (6triệu)
 • Độ tuổi tham gia
  0-65 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng
  trọn đời, đến 100 tuổi
 • Thời hạn đóng phí
  Linh hoạt hoặc = THHĐ
 • Định kỳ đóng phí
  tháng/quý/năm
 • Đặc điểm phí
  khá hợp lý

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

PHÚ TÂM AN

 • Thời hạn hợp đồng
  5 hoặc 10 năm và max đến 70 tuổi
 • Thời hạn đóng phí
  bằng THHĐ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

+ Chăm sóc sức khỏe + Trợ cấp y tế

+ Bệnh hiểm nghèo + Miễn đóng phí

+ Tử vong/Thương tật do Tai nạn

PHÚ BẢO AN

 • Thời hạn hợp đồng
  5-30 năm, max đến 65 tuổi
 • Thời hạn đóng phí
  bằng THHĐ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

+ Chăm sóc sức khỏe + Trợ cấp y tế

+ Bệnh hiểm nghèo + Miễn đóng phí

+ Tử vong/Thương tật do Tai nạn

PRU- CUỘC SỐNG BÌNH AN

 • Thời hạn hợp đồng
  đến 75 tuổi
 • Thời hạn đóng phí
  15năm cho (15-50tuổi), 51-60t: đóng 65tuoi- tuổi tham gia

Giải pháp gia tăng bảo vệ

+ Chăm sóc sức khỏe + Trợ cấp y tế

+ Bệnh hiểm nghèo + Miễn đóng phí

+ Tử vong/Thương tật do Tai nạn

 

Liên hệ
×

Tiêu đề

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

Đi tiếp
Thông báo

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

Liên hệ