PRU ĐẦU TƯ LINH HOẠT

 • Mức phí tối thiểu
  Dựa theo STBH min=trieu
 • Độ tuổi tham gia
  1 tháng - 65 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng
  trọn đời, đến 99 tuổi
 • Thời hạn đóng phí
  Linh hoạt hoặc = THHĐ
 • Định kỳ đóng phí
  tháng/quý/năm
 • Đặc điểm phí
  phí sp Chính khá rẻ.

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

Các công ty BHNT top đầu

PHÚ AN THỊNH HƯU TRÍ

 • Thời hạn hợp đồng
  từ khi tham gia đến khi nhận kỳ hưu cuối.
 • Thời hạn đóng phí
  =Tuổi hưu - tuổi tham gia

Giải pháp gia tăng bảo vệ

+ Chăm sóc sức khỏe + Trợ cấp y tế

+ Bệnh hiểm nghèo + Miễn đóng phí

+ Tử vong/Thương tật do Tai nạn

PRU TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

 • Thời hạn hợp đồng
  12-22 năm
 • Thời hạn đóng phí
  THHĐ- 4 năm

Giải pháp gia tăng bảo vệ

+ Bảo hiểm BHN từ giai đoạn đầu

+ Bảo hiềm Chết và thương tật do Tai nạn mở rộng

+ Bảo hiểm tai nạn / BHN dành cho trẻ em

 

PRU KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

 • Thời hạn hợp đồng
  15 hoặc 20 năm
 • Thời hạn đóng phí
  THHĐ=15năm đóng 10/15 năm. THHĐ=20năm đóng 15năm

Giải pháp gia tăng bảo vệ

+ Chăm sóc sức khỏe + Trợ cấp y tế

+ Bệnh hiểm nghèo + Miễn đóng phí

+ Tử vong/Thương tật do Tai nạn

 

Liên hệ
×

Tiêu đề

Chúng tôi đã xây dựng 30 tiêu chí đánh giá và chấm điểm để sàng lọc ra những sản phẩm tốt nhất thị trường. Bạn có muốn chúng tôi trực tiếp gửi đến bạn 1 bản kết quả sàng lọc không?

Đi tiếp
Thông báo

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất

Liên hệ